Psychoterapia

Ponúkame psychoterapiu detí a dospelých s ťažiskom v kognitívne behaviorálnej psychoterapii, s využitím relaxačných, imaginatívnych techník a biofeedback terapie.

Psychoterapia u detí od 2 rokov

 • Úzkostné poruchy

 • Fóbie, špecifické strachy

 • „Neposlušnosť, neporiadnosť“

 • Nočné pomočovanie

 • Zajakavosť

 • Obhrýzanie nechtov

 • Bolesti hlavy, bruška na psychickom podklade

 • Problémy so spánkom

 • Depresie, emočné poruchy

 • Poruchy správania

 • Problémy s učením

 • Tiky

U dospelých

 • Úzkostné poruchy

  • sociálna fóbia

  • agorafóbia

  • panická porucha

  • obsedantne-kompulzívna porucha

  • reakcie na závažný stres a poruchy prispôsobenia

 • Psychosomatické poruchy

 • Nácvik relaxačných techniky

 • Tréning sebapresadzovania /asertivity/

 • Poradenská činnosť a psychoterapia u ďalších psychických ťažkostí