Klinická psychológia

Poskytuje psychologické vyšetrenia a psychoterapiu pre deti /od 2 rokov/ a dospelých:

 

Vyšetrenia:

 • intelekt

 • neuropsychologické vyšetrenie (psychomotorické tempo, pozornosť, pamäť, exekutívne f., fatické f., vizuokonštrukcia, pracovná pamäť, sémantické f., vizuálna pamäť

 • mierne kognitívne poruchy, demencie

 • autizmus, Aspergerov sy.

 • vyšetrenia na zbraň

 • vyšetrenia vodičov

 • vyšetrenia pre sociálne účely

 • a ďalšie

U dospelých:
 • úzkostné poruchy, panická porucha

 • depresie

 • poruchy osobnosti (emočne nestabilná os.)

 • fóbie

 • závislosti

 • poruchy príjmu potravy

 • poruchy spánku

 • postraumatické stresové poruchy

 • partnerské problémy

 • OCD

 • traumy

 • asertivita v komunikácii

 • a ďalšie

Psychoterapia u detí / od 2 rokov/
 • panovačnosť u detí

 • poruchy správania

 • ADHD

 • sociálne fóbie

 • špecifické strachy

 • tiky

 • depresie

 • a ďalšie