Klinická psychológia

Poskytujeme psychologické vyšetrenie detí a dospelých

  • Intelekt

  • Pamäť a jej poruchy

  • Pozornosť

  • Osobnosť

  • Psychický vývin detí

  • Problémy s učením

  • Vyšetrenie školskej zrelosti

  • Špecifické vyšetrenia podľa dohody