Dopravná psychológia

Chcete si spraviť vodičák typu C,D alebo E? Spáchali ste dopravný priestupok a musí vás vyšetriť psychológ? Alebo ste nafúkali za volantom a zobrali vám vodičský preukaz? 

Za službami dopravného psychológa už nemusíte cestovať. PhDr. Magdaléna Matušková realizuje

Vyšetrenia vodičov C,D,E, podľa Zákona 8/2009 Z.z.

Vyšetrenia vodičov po priestupkoch.

Poradenstvo vodičov po odobratí VP za alkohol podľa Zák. 361/2011 Z.z.

v ambulancii klinickej psychológie, NsP v Piešťanoch a v Dubnici nad Váhom v priestoroch budovy KAMON. Pre viac informácií a objednanie sa nás kontaktujte na 0903 235 528.