ČO JE EEG BIOFEEDBACK

Pojem biofeedback označuje skupinu metód, ktoré sú využívané k pozitívnemu ovplyvneniu zdravotného alebo psychického stavu prostredníctvom zariadení, ktoré snímajú a zobrazujú priebeh rôznych telesných funkcií ako je napríklad srdcová frekvencia, EEG a pod.

EEG biofeedback využíva vedomú kontrolu mozgových vĺn /EEG/ a je teda určený na všetky ťažkosti spojené s dysreguláciou mozgovej činnosti. Je to metóda, ktorá umožňuje ovládať vlastné mozgové vlny. Jedná sa o sebaučenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby. Ak človek dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení, prípadne „rozladení“ svojich mozgových vĺn, môže sa naučiť ako ich uviesť do súladu. Tréning pomocou EEG biofeedback je nenásilný, bezbolestný a hravý, nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý. Technika využíva snímacie elektródy a počítačové zariadenia na analýzu signálov a spätnú väzbu, ako fungujú mozgové vlny v danom momente. Priebeh mozgových vĺn je „ preložený“ do podoby videohry, ktorá sa hrá len silou vlastnej myšlienky, vôle. Hra je ovládaná činnosťou mozgu. Aktivita mozgu v žiaducom pásme vĺn je odmeňovaná úspešnými výsledkami, v nežiaducom pásme úspech v hre sa vytráca.

Odborné štúdia uvádzajú efektivitu u mnohých neurologických, psychiatrických, interných ťažkostiach, u porúch reči a učenia, porúch pozornosti, správania a ďalších symptómoch..

EEG Biofeedbeck je účinný v 60 – 90 % prípadov, nemá škodlivé vedľajšie účinky a priemerne je potrebných 30 –40 sedení, podľa miery ťažkostí.