Poskytujeme:

Klinicko psychologické vyšetrenie pre deti od 2 rokov a dospelých, vrátane vyšetrenia žiadateľov o zbrojný preukaz.

Psychoterapiu detí a dospelých s ťažiskom v kognitívne behaviorálnej psychoterapii

Dopravnú psychológiu – vyšetrenia vodičov skupiny C, D, E . Vyšetrenia vodičov , po odobratí vodičského oprávnenia, po priestupkoch. Psychologické poradenstvo vodičov po odbratí VP za alkohol.

Biofeedback terapiu

Neuropsychologické vyšetrenie – vyšetrenie kognitívnych funkcií (pamäti, pozornosti, rýchlosti spracovania…)