PhDr. Magdaléna Matušková

Po absolvovaní štúdia Fylozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zamerala špecializáciu klinickej psychológie a prácu v zdravotníctve. Psychoterapeutické možnosti si rozšírila výcvikom kognitívne behaviorálnej terapii (KBT), kde po skončení pôsobila ako lektor pre kurzy kognitívno behaviorálnej terapii v Liptovskom Mikuláši so zameraním na deti. Viedla supervíznu činnosť pre frekventantov KBT. Na princípoch KBT a teórii učenia a ich kombináciou vytvorila metódu na zvládanie neporiadnosti a neposlušnosti u detí a vydala príručku pre rodičov „Moje dieťa neposlúcha, čo s tým?“, ktorú svojpomocne vydala. Má udelený Európsky certifikát psychoterapie (ECP). Jej snaha o rozšírenie terapeutickej pomoci viedla k štúdiu neurofeedback a biofeedback terapie v Prahe a aj zavedeniu do jej klinickej praxe. Od roku 2009 sa jej psychologické znalosti rozšírili o oblasť dopravnej psychológie a je certifikovaný dopravný psychológ. Počas praxe v ambulancii sa angažovala v prednáškovej, publikačnej a vedecko výskumnej činnosti, prednášala na konferencii v Luhačoviciach. Konzultačnou činnosťou viedla projekty s protidrogovou problematikou, kriminalitou u detí a mládeže, koordinovala rozvojové projekty detí a mládeže. V posledných rokoch sa diagnosticky zameriava na neuropsychológiu a jej spoluprácou vznikla príručka NEUROPSY pre diagnostiku miernych kognitívnych porúch a demencií.

Práca psychológa, pomoc ľuďom s ich ťažkosťami je tým čo ju napĺňa, uspokojuje a je pre ňu prirodzené. A relax? Ten našla v latino tancoch.