Áno, aj na Slovensku sa robí kvalitná psychologická veda. A Vy sa môžete zúčastniť!

Sme radi, že Vám môžeme priblížiť NEUROPSY – spoločný projekt Katedry psychológie FiF UK v Bratislave, centra Memory a spoločnosti PsycheEduca, ktorého cieľom je vytvoriť a overiť nový komplexný súbor testov a skúšok pamäti, pozornosti a rýchlosti reakcií. Ide o takzvanú „neuropsychologickú batériu“, ktorá nám v praxi pomôže lepšie odlíšiť poruchu pamäti či pozornosti. Keď totiž ako psychológovia vyhodnocujeme výsledky testov, porovnávame (okrem iného) výkon danej osoby s výkonom väčšiny osôb podobného veku a vzdelania (takzvaná „norma„). Na to je však potrebné, aby sme mali k dispozícii takéto vedecky podložené normy, urobené na našej slovenskej populácii.

V rámci projektu je  do roku 2019 naplánovaných vyše 600 vyšetrení s použitím nového súboru testov. A aj Vy máte možnosť sa zúčastniť. Pomôžete nám pri tom zistiť, aký výkon podávajú ľudia na Slovensku v rámci poznávacích funkcií mozgu, akými sú pozornosť, pamäť, myslenie, reč a iné. Dozviete sa, ako ste na tom Vy sami. A budete za to naviac ocenení gastrolístkami v hodnote 20 eur (a veríme, že aj dobrým pocitom:).

Ako to bude prebiehať?

Neuropsychologické vyšetrenie pozostáva z vypĺňania dotazníkov a zodpovedania rôznych otázok a úloh, ako sú niečo si zapamätať, prekresliť, splniť nejakú inštrukciu a podobne. Testovanie trvá približne dve a pol hodiny, preto si vyžaduje, aby ste sa ho zúčastnili po dostatočnom spánku a oddychu. Je potrebné sa vopred objednať v čase od 08:00 do 14:00 na telefónnom čísle 0911 50 34 36, ktoré zároveň slúži ako informačná linka projektu.  

Viac o projekte NEUROPSY sa dozviete tu.

Na záver: Skúste si predstaviť, ako by ste strávili dve a pol hodiny svojho času. Niekto si zašportuje, iný pozrie film v televízii či prehliada fotky a videá na internete, niekto to dokonca precestuje v MHD. Čo tak zistiť niečo o svojom mozgu?