Klinická
Psychológia

Pomoc pre Vás a Vašich blízkych.

Psychologická ambulancia pre deti a dospelých , so zmluvným vzťahom so všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union)

Psychologická ambulancia pre deti a dospelých , so zmluvným vzťahom so všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union)

Poskytujeme:

  • Klinicko psychologické vyšetrenie pre deti od 2 rokov a dospelých, vrátane vyšetrenia žiadateľov o zbrojný preukaz.

  • Psychoterapiu detí a dospelých s ťažiskom v kognitívne behaviorálnej psychoterapii

  • Dopravnú psychológiu – vyšetrenia vodičov skupiny C, D, E . Vyšetrenia vodičov , po odobratí vodičského oprávnenia, po priestupkoch. Psychologické poradenstvo vodičov po odbratí VP za alkohol.

  • Biofeedback terapiuelektrofyziologická metóda bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov pomáha zlepšiť mentálnu aj fyzickú stránku života pacienta

  • Neuropsychologické vyšetrenie – vyšetrenie kognitívnych funkcií (pamäti, pozornosti, rýchlosti spracovania, myslenia…)


Dôležitá aktualizácia:

V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú taktiež umiestnené v ambulancii a sú našim klientom k dispozícii.

Táto stránka používa súbory cookies. Čo to je?