Klinická
Psychológia pre deti a dospelých

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA (v PIEŠŤANOCH a DUBNICI NAD VÁHOM)

PSYCHOTERAPIA

VYŠETRENIE PRE DRŽITEĽOV ZBROJNÉHO PREUKAZU

Na problémy nemusíte byť sami. Sme tu pre Vás a Vašich blízkych.

Psychologická ambulancia pre deti a dospelých, so zmluvným vzťahom so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Poskytujeme:

  • Klinicko psychologické vyšetrenie pre deti od 2 rokov a dospelých, vrátane vyšetrenia žiadateľov o zbrojný preukaz.

  • Psychoterapiu detí a dospelých s ťažiskom v kognitívne behaviorálnej psychoterapii

  • Dopravnú psychológiu – vyšetrenia vodičov skupiny C, D, E . Vyšetrenia vodičov , po odobratí vodičského oprávnenia, po priestupkoch. Psychologické poradenstvo vodičov po odbratí VP za alkohol a iné návykové látky

  • Biofeedback terapiuelektrofyziologická metóda bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov pomáha zlepšiť mentálnu aj fyzickú stránku života pacienta

  • Neuropsychologické vyšetrenie – je komplexné vyšetrenie všetkých kognitívnych domén (pamäť, pozornosť, psychomotorické tempo, pracovná pamäť, exekutívne funkcie, fatické funkcie, vizuospaciálne schopnosti, sémantické funkcie, verbálna exekutíva, logická pamäť, psychomotorické tempo. Diferenciálna diagnostika miernej kognitívnej poruchy, pre klinické štádia demencie, depresiou podmienenej kognitívnej poruchy.


 

V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú taktiež umiestnené v ambulancii a sú našim klientom k dispozícii.

Táto stránka používa súbory cookies. Čo to je?